Västerås

Västerås Iyengar Yoga Center

 

Tisdag (Kursstart, 8 gånger, 24/1 och 21/3)


Nivå 1 kl 16:30-18 (MB)

Nivå 2 kl 18:10-19:40 (MB)

 

Onsdag (Kursstart, 8 gånger, 25/1 och 22/3)

Nybörjare kl 16:30-18 (MB)

Nivå 2 kl 18:10-19:40 (MB)

Torsdag (Kursstart, 8 gånger, 26/1 och 23/3)

Nivå 3 kl 17-18:30 (MB)

Open Class kl 18:40-19:40 (MB)


Söndag (Kursstart, 8 gånger, 22/1 och 19/3)


Rörelse kl 14:15-15:45 (IB)

Nivå Alla kl 16-17:30 (IB) 


Adress: Västerås Iyengaryoga Center, Brahegatan 8


Anmälan: 0706- 19 78 60

Mikaels kurser betalas till bankgiro: 5141-5867

Isabelles kurser betalas till Iyoga AB, bankgiro: 5710-6866

 

  

Sutra II.46 sthira sukham asanam


"Asana is perfect firmness of body, steadiness of intelligence and benevolence of spirit." B.K.S Iyengar

"Physical firmness, emotional stability and intellectual clarity are the keys to meditation." B.K.S Iyengar

I Västerås undervisar Mikael Bede och Isabelle Bede.